MENY


Brunnar runt Gällsta och Milsbro kartläggs

Ett knappt 50-tal grävda brunnar inventeras för att bättre förstå hur en rivning av två kraftverksdammar skulle påverka vattenförsörjningen i området.

I höstas genomfördes provsänkning av vattennivån i dammarna i Gällsta och Milsbro i Gnarpsån. Sänkningarna var en del i det program som ska kontrollera hur en rivning av kraftverksdammarna påverkar byggnader, grundvatten, vattenkvalitet och miljön.

Vattenförsörjningens behov av dämning?

Eftersom det visade sig att grundvattennivåerna påverkades mer och inom ett större område än förväntat behöver vi öka kunskapen om de grävda brunnar som finns i närheten av kraftverksdammarna.

Kommunen har därför givit Tyréns AB uppdraget att inventera enskilda dricksvattenbrunnar på 48 fastigheter i området för att kunna bedöma hur många grävda brunnar som skulle påverkas av en utrivning. Inventeringen väntas också visa i vilken omfattning enskild vattenförsörjning i området är beroende av den uppdämning av ån som dammarna orsakar.

Bara symtomfri personal

Vid inventeringen kommer brunnens vattennivå och pumpens nivå registreras. Brunnens djup och brunnens placering mäts upp för de brunnar som inte mätts in tidigare. Inventeringen kommer att genomföras av personal från vår konsult Tyréns AB och besöket beräknas ta cirka 20 minuter.

Med anledning av coronapandemin kommer den personal som utför inventeringen att hålla avstånd. Självklart kommer endast symtomfri personal att genomföra arbetet.

Inventeringen är planerad att inledas torsdag 25 mars och sker i första hand dagtid. Om så krävs kan arbete ske även kvällstid. Detaljerad information har skickats till berörda fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om arbetet med fiske- och vattenvård i Nordanstig

Höstbild av Gnarpsåns fördämning i Gällsta.

För mer information

För frågor om inventeringen
Daniel Eriksson, hydrogeolog, Tyréns AB

070-562 40 72, daniel.eriksson@tyrens.se

För frågor om projektet i stort
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se