MENY


Gnarpselever åter till sin skola efter sommarlovet

Mellanstadieeleverna vid Gnarps skola flyttas tillbaka i augusti. Men många femteklassare är nöjda med sin skolgång i Bergsjö och vill gärna fortsätta, visar enkät. Det fria skolvalet gäller och vårdnadshavare som inte vill flytta tillbaka sitt barn ska kontakta rektor.

Akuta brister i den psykosociala arbetsmiljön gjorde att kommunens skolledning i oktober förra året valde att med kort varsel tillfälligt flytta Gnarps skolas mellanstadieelever till Harmånger respektive Bergsjö. Stöd för beslutet kom från Lärarförbundet och övriga fackliga parter.

Sedan dess har ett omfattande arbete för att komma tillrätta med skolans problem genomförts. Verksamheten vid Gnarps skola har rekonstruerats och prioriteringarna har varit barnens trygghet och tillgången på en bra pedagogisk verksamhet.

Tillbaka efter sommarlovet

Enligt utbildningschef Thomas Larsson kommer målen att vara uppfyllda i augusti och vårdnadshavare kan tryggt lämna barnen på Gnarps skola igen.

Efter höstens flytt gjordes en första utvärdering runt jullovet för att komma fram till en rimlig tidpunkt för återflytt. Skolledningen har nu beslutat att återgången ska ske i samband med att höstterminen startar i augusti.

– Vi tror att det är den bästa lösningen för barnen. De har kommit in på sina temporära skolor på ett mycket bra sätt. En återgång efter sommarlovet blir bäst bedömer vi, säger Thomas Larsson.

Det fria skolvalet gäller

För att få barnens perspektiv och en bild av vad de själva önskar har Gnarpseleverna fått svara på en enkät. Resultatet visar att många femteklassare är nöjda med sin nya skola; 10 av 15 svarande vill gå kvar på Bergsjö skola efter sommarlovet. Fyrorna har däremot mer hemlängtan. Här vill 20 av 24 svarande tillbaks till Gnarp.

Thomas Larsson betonar att det fria skolvalet gäller. Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska gå kvar där de är i dag ska kontakta nuvarande rektor.

Om enkätundersökningens resultat står sig i ett faktiskt skolval kommer Gnarps skola att organiseras med en årskurs 4 och en åldersblandad årskurs 5–6.

Så här ser Gnarps fyror, femmor och vårdnadshavare på återflytt i augusti

Så här svarade eleverna:

ÅR 4: 24 elever svarade (av 26)

  • 20 elever ville åter till Gnarp i augusti
  • 4 elever ville fortsätta på Bringsta skola i augusti

ÅR 5: 15 elever svarade (av 17)

  • 5 elever ville åter till Gnarp i augusti
  • 10 elever ville fortsätta på Bergsjö skola i augusti

Med barnens svar som underlag genomfördes en enkät bland vårdnadshavarna:

År 4: 20 vårdnadshavare svarade (av 26)

  • Samtliga ville flytta barnen till Gnarp

År 5: 15 vårdnadshavare svarade (av 17)

  • 10 ville ha barnen kvar i Bergsjö
Gnarps skolas entré med skylten "Gnarps skola" mote den tegelröda fasaden.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se