MENY


Ny chans till fiber för 230 fastigheter

(Uppdaterad 2021-05-07) Om tillräckligt många visar intresse för bredbandsuppkoppling kan flera byar mellan Bergsjö och Jättendal bli vårt nästa område för fiberutbyggnad.

Ett nytt transportnät för fiberanslutning ska byggas mellan Bergsjö och Jättendal. I samband med den nya ledningen föreslås ett nytt accessnät som kan ge bredbandsuppkoppling via fiber till cirka 230 hushåll i områdena kring Bredåker, Ungrik och Trösten.

Fyra av fem behöver ansluta

Kommunstyrelsen beslutade nyligen att genomföra satsningen. Men för att den ska bli verklighet krävs att minst 80 procent av de fastboende i området vill ansluta sitt hus. En privat bredbandsaktör har tidigare varit aktuell i området, men har valt att inte gå vidare med byggplanerna.

– Det här är en möjlighet för fastighetsägarna i området att få tillgång till bredband och vi kommer så snart det slutliga beslutet tagits i kommunfullmäktige att skicka ut information hur man beställer sin anslutning, säger Hans-Åke Oxelhöjd som är verksamhetschef för Tillväxt och service.

Nära hälften i statsbidrag

Investeringen uppgår till maximalt 15,5 miljoner kronor, varav 7,5 miljoner finansieras med investeringsstöd från Europeiska Jordbruksfonden via Region Gävleborg.

– Fiber är en mycket viktig del för att göra vår kommun ännu mer attraktiv och funktionell, säger ledningsutskottets ordförande, Stig Eng. Pandemin har tydligt visat att distansarbete fungerar, men förutsättningen är en bra uppkoppling.

Projektering och utbyggnad görs av vårt samägda bolag Fiberstaden AB. Ägarna till berörda fastigheter kommer under våren att få ett erbjudande om anslutning, men först ska kommunfullmäktige ge klartecken för utbyggnaden.

Här kan du läsa mer om bredband och fiberutbyggnad i vår kommun

Kabeltrumma med orange plastslang för fiberdragning framför en hög med sand.

För mer information

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se