MENY


Vad tycker du om förslaget till kulturstrategi?

Fram till måndag 29 mars 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget till kulturstrategi för Nordanstigs kommun.

Kulturstrategin ska vara ett kulturpolitiskt program med bred förankring bland kommunens medborgare och kulturarbetare. Arbetet med att ta fram den har pågått sedan hösten 2019 och det första steget var att ta reda på Nordanstigsbornas tankar om kulturlivet. Ett antal ”kultursnackskvällar” anordnades och vi höll även möten med kulturarbetare, kulturarrangörer, pensionärsråd, studieförbund, bibliotek och rektorer. Nu är det dags att lämna synpunkter på det förslag som arbetats fram.

Barbro Björklund är kulturutvecklare och beskriver kulturstrategin som ett verktyg för kommunen.

– Kulturstrategin är en styrka för kommunen och kulturarbetet. Den blir en viktig grund för vårt arbete med kulturen de kommande åren, vad och hur vi ska prioritera. Nu är det viktigt att kommuninvånarna får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ambitionen är att kulturstrategin ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Sedan kan arbetet med att ta fram en handlingsplan inom kulturområdet påbörjas.

Lämna dina synpunkter

Dina idéer och synpunkter är viktiga för att kulturen i högre grad ska stimulera till kreativitet, mångfald och utveckling i kommunen. Läs förslaget till kulturstrategi och lämna dina synpunkter senast måndag den 29 mars 2021. Du väljer själv om du vill lämna dina synpunkter anonymt eller med namn.

För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se