MENY


Vägbelysning i Strömsbruk släcks tillsvidare

I arbetet med att se över elsäkerheten i kommunens vägbelysningsnät har brister hittats på anläggningen vid Uvbovägen i Strömsbruk.

Sedan 2018 pågår ett arbete med att se över elsäkerheten i våra vägbelysningsanläggningar. I samband med detta har det uppdagats att vägbelysningen utefter Uvbovägen i Strömsbruk inte är elsäker.

Entreprenören Vattenfall Services Nordic AB utförde nyligen mätningar för att kontrollera att säkringarna skulle lösa ut vid en kortslutning, men hittade brister.

– Vi måste försäkra oss om att anläggningarna är elsäkra, i det här fallet kan det finnas risker med att låta belysningen fortsätta vara tänd, säger teknik- och miljöhandläggare Erland Jakobsen.

Anläggningen kommer att hållas avstängd tills vidare och arbetet med elsäkerhet kommer fortgå.


Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se