MENY


Krisledningen: Ett år med pandemin

För ett år sedan kom coronapandemin till Nordanstig. Året har prövat oss alla; vi i de kommunala verksamheterna, likväl som Nordanstigs invånare. Men vi har också lärt vilken kraft som finns i vår kommun.

I dag är det ett år sedan vi publicerade den första nyheten om coronaviruset på kommunens webbplats. Inledningen löd: ”Kommunens krisledning håller koll på utvecklingen av coronaviruset. Det finns ingen anledning till höjd beredskap, men rutiner för att säkerställa personalbehoven ses över i förebyggande syfte.”

Få kunde den dagen ana vilka konsekvenser viruset skulle få för världen – och för vår kommun. Tanken att vetenskapen på mindre än ett år skulle få fram godkända vaccin och påbörja vaccinering föresvävade knappast någon. Eller att vaccinering i global skala ens skulle behövas.

På värsta tänkbara sätt

Det har förstås varit ett speciellt år. Pandemin är med oss alla överallt och alltid. Den har begränsat vår frihet, särskilt i det sociala umgänget, privat såväl som på jobbet. Vi har tvingats till nya förhållningssätt och rutiner där Folkhälsomyndighetens presskonferenser blivit en naturlig del av varje vecka. Några har drabbats på värsta tänkbara sätt med svår sjukdom, andra har förlorat någon nära.

Men pandemin har också visat vilka krafter och förmågor som finns att ta fram när de väl behövs. Vi har sett medarbetare som tålmodigt arbetat vidare utifrån nya och ständigt förändrade förutsättningar. Vård- och omsorgspersonal som slitit bakom otympliga skydd och visir. Medborgare som frivilligt anmält sig till arbete i vården, ibland helt utan erfarenheter eller kunskap om vad det innebär.

Tredje våg signal om att hålla ut

Vi har precis lagt den andra vågen bakom oss. I vår kommun tog den sig in på två av våra äldreboenden. Länge var vi stolta över att våra kunniga medarbetare i boendena lyckats hålla smittan stången. Tyvärr visade det sig viruset vara en svår motståndare.

Vi i kommunens krisledningsgrupp är fortfarande stolta, mycket stolta, över det arbete som gjorts ute i våra verksamheter, för våra medborgare och för varandra.

När det nu talas om en tredje våg är det en signal om att fortsätta att hålla i och hålla ut. Alla våra äldre på kommunens särskilda boenden och i hemsjukvården har fått sin andra dos covidvaccin. Vaccinering pågår av personer med hemtjänst, och en god andel av våra medarbetare i patientnära vård har vaccinerats. Men en tredje våg motas bäst genom att vi alla följer myndigheternas råd om distans, hygien och omsorg om varandra.

På väg ut ur pandemin?

Nu hoppas vi att vi fortsätter att stötta varandra så att vi tar oss igenom de kommande månaderna. Med vaccinets hjälp och vårens och sommarens värme kan vi kanske om ett halvår vara på god väg ur den här pandemin. Det är i vart fall vår förhoppning.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit under det här året – i och utanför våra verksamheter!

Krisledningsgruppen i Nordanstigs kommun

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp