MENY


Skador på rink stoppar skolans åkning

Av säkerhetsskäl har skolan beslutat att tillfälligt sluta använda rinken i Bergsjö. Även allmänheten uppmanas att inte använda rinken på grund av skaderisk.

Skolan i Bergsjö har stoppat användningen av skridskorinken på grund av bland annat skador på plexiglaset.

Under början av vecka 7 kommer skadorna att undersökas mer ingående, med förslag till lämplig åtgärd.

Vi rekommenderar allmänheten att inte använda rinken innan skadorna åtgärdats. Skulle så ändå ske åker man på egen risk.

Bild på kantigt och vasst hål i hockeyrinkens plexiglas med delar av isbanan i bakgrunden.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se