MENY


Återbruk – en vinst för både miljö och ekonomi

Förra året lämnades hela 21 ton återbruk in till Homons återvinningscentral. Sedan i december finns möjligheten att lämna in begagnade saker även på återvinningscentralen i Hassela.

Trots att februari månad är den månad som återvinningscentralen i Hassela har få besökare så kommer det in en del återbruk som till exempel leksaker, möbler och kläder. För att underlätta för besökarna har en ny bättre belysning precis installerats på området.

Jimmy Nilsson som är chef för Avfall och återvinning ser flera vinster med att saker lämnas in som återbruk istället för att de slängs.

– Miljönyttan är så klart viktigast, men jag ser också en ekonomisk besparing genom den mängd återbruk som samlas in under ett år. På Homons återvinningscentral fick vi förra året in 21 ton återbruk. Om sakerna istället hade gått till förbränning hade det inneburit en kostnad på över 25 000 kronor för oss.

Återvinningscentralerna samarbetar med Kalahari, Storgatan aktivitetscenter och Hassela Alltjänst som hämtar det som lämnas in och sedan säljer sakerna i sina second hand-butiker.

– Vi får fler och fler frågor om återbruk och intresset ökar från våra renhållningskunder, säger Jimmy Nilsson. Många uppskattar att återbruket finns.

Bilden visar en kvinna i arbetskläder som sätter upp en skylt om återbruk på en container.

Sedan i december går det att lämna saker till återbruk även på Hassela återvinningscentral. Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef för Avfall och återvinning

0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se