MENY


Underhållsarbeten på väg 548 skjuts upp

Med anledning av för höga vattenflöden skjuter Trafikverket upp trumbytet vid Malungsån på väg 548 mellan Hassela och Sörfors.

Arbetet var tänkt att genomföras 15 februari–3 mars 2021, men vattenflödet är för högt för att vägtrumman ska kunna bytas nu. Trafikverket har därför beslutat att arbetet ska flyttas fram, troligen till sommaren.

Bilden visar en vinterväg med texten Vägarbete på väg 548 skjuts upp.