MENY


Dags att söka stöd till din förening

Nu är det dags att söka flera ordinarie föreningsstöd. Drift-, underhålls- och hyresbidrag ska sökas senast 1 mars. Ansökan om projekt- och visionsbidrag skickas in senast den 15 mars 2021.

Drifts- och underhållsbidrag 2021

Bidraget kan sökas för fastighet eller anläggning där verksamheten bedrivs. Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och andra droger och vara inriktad mot barn och ungdom. Bidragsgrundande utgifter är räntor, försäkringar, skatt, telefon/internet samt driftskostnader som sophämtning, snöröjning, el, värme, vatten och avlopp.

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari 2020–31 december 2020 är den 1 mars 2021.

Hyresbidrag (avtal) 2021

Hyresbidrag (avtal) kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, som hyr en lokal eller anläggning. Ansökan ska avse hyreskostnader för kommande året (april–mars). Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger samt vara inriktad mot barn och ungdom. Sista ansökningsdatum för perioden 1 april 2021–31 mars 2022 är den 1 mars 2021.

Hyresbidrag (tillfällig) 2021

Hyresbidrag (tillfällig) kan sökas av ideella föreningar med verksamhet i Nordanstig, som hyrt en lokal eller anläggning tillfälligt. Ansökan ska avse hyreskostnader för det gångna året (mars–februari). Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger samt vara inriktad mot barn och ungdom. Sista ansökningsdag för perioden 1 mars 2020–28 februari 2021 är den 1 mars 2021.

Projektbidrag 2021

Projektbidrag kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Projektbidrag kan sökas för projekt/aktiviteter upp till 100 000 kronor. Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger.

För projektbidrag 2021 har kommunstyrelsen beslutat att prioritera följande områden i första hand:

  • Barn och unga
  • Uppväxling av medel
  • Utveckling av föreningens verksamhet och/eller bygden
  • Medborgarnyttiga aktiviteter
  • Folkhälsan

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari 2021–15 mars 2021 är den 15 mars 2021.

Visionsbidrag 2021

Visionsbidrag kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Visionsbidrag kan sökas för projekt/aktiviteter över 100 000 kronor. Föreningens verksamhet ska verka för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger.

För visionsbidrag 2021 har kommunstyrelsen beslutat att prioritera följande områden i första hand:

  • Barn och unga
  • Uppväxling av medel
  • Utveckling av föreningens verksamhet och/eller bygden
  • Medborgarnyttiga aktiviteter
  • Folkhälsan

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari 2021–15 mars 2021 är den 15 mars 2021.

 

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp