MENY


Trafiken på väg 548 leds om på grund av underhållsarbete

Uppdatering 2021-02-05: Med anledning av för höga vattenflöden skjuter Trafikverket upp trumbytet vid Malungsån på väg 548 mellan Hassela och Sörfors, troligen till sommaren.

Trafikverket ska byta ut en trumma vid Malungsån på väg 548 mellan Hassela och Sörfors. Delar av vägen kommer därför att stängas av och trafiken ledas om under perioden 15 februari till 3 mars.

Eftersom vägen behöver grävas av för att en ny trumma ska kunna läggas dit kommer väg 548 att vara avstängd vid arbetsplatsen under den tid som arbetet pågår. Trafiken hänvisas till väg 307, E4 och väg 568. Det innebär att restiden kan bli cirka 30 till 40 minuter längre.

Bilden visar en vinterväg och texten vägarbete.