MENY


Arbetet med årets turistbroschyr igång

Upplev Nordanstig har precis påbörjat arbetet med årets upplaga av turistbroschyren för vår kommun. Företag och anläggningar som vill köpa annonsplats eller behöver uppdatera uppgifter ska kontakta turistbyrån senast den 15 februari.

Upplagan är i år 20 000 exemplar och i vår ska broschyren vara klar för distribution till turistbyråer och företag i Hälsingland och Sverige. Broschyren skickas per post till alla hushåll i Nordanstig och Sundsvallsområdet och kommer givetvis delas ut till besökare på turistbyrån och på våra servicepunkter.

Annonsplats bokas senast den 15 februari och annonsen ska levereras senast den 28 februari.

På Upplev Nordanstigs webbplats finns mer information om annonsering i turistbroschyren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Upplev Nordanstig/Nordanstigs turistbyrå

0652-361 10, info@upplevnordanstig.se

Bilden visar omslaget på en turistbroschyr.

Så här såg turistbroschyren ut 2020. Nu påbörjas arbetet med 2021 års broschyr.