MENY


Se Gunnar Greibers konst på webben

Gunnar Greiber och hans fru Else Nyström Greiber testamenterade cirka tusen konstverk till Nordanstigs kommun. Nu kan du ta del av konstverken på vår webbplats.

Verken är katalogiserade och finns att se i pdf-filer där de är upplagda med bild och nummer. De flesta av de fysiska tavlorna förvaras i ett arkiv och en del finns upphängda i kommunens lokaler. Ett antal verk är året ut utlånade till Gävle slott.

Gunnar Greibers stipendiefond har uppdraget att förvalta konstsamlingen. Ungefär 250 verk har valts ut som en representativ samling av Gunnar Greibers konstnärliga liv och kommer att förbli i kommunens ägo. Utöver det får cirka 100 verk erbjudas museer, företag eller institutioner i geografisk närhet till Nordanstigs kommun genom gåva eller lån. En del får också säljas.

Köpa konst

Genom att sälja konstverk ökar de medel som kan användas till stipendier. Stipendierna som fonden delar ut ska ges till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda och stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig.

Barbro Björklund är kulturutvecklare och menar att det är viktigt att allmänheten får ta del av Gunnar Greibers konst. 300 verk får säljas.

– Det är betydelsefullt att konsten får komma ut i ljuset så att flera kan se den, i ett hem eller på ett kontor. I en miljö där den passar helt enkelt. Det är inte meningen att konst ska stå i ett förråd!

Den som är intresserad av att köpa ett verk är välkommen att kontakta Barbro Björklund för visning och pris.

För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare

Läs mer om Gunnar Greiber och se hans konst.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Från Norrfjärdens hamnen och båtar i sjön, Gunnar Greiber. Tillhör kommunens konstsamling.