MENY


VD för bostadsbolaget slutar

Nordanstigs Bostäders verkställande direktör entledigas av styrelsen. Enligt ordförande Katarina Bylin har försäljningen av bolagsbilar påverkat förtroendet för VD och för bolaget.

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har vid ett extra styrelsesammanträde i dag beslutat att entlediga Birger Tellin från tjänsten som VD för det kommunägda bostadsbolaget. Birger Tellins anställning upphör 31 januari.

Styrelsen arbetar tiden framöver med att utse en tillförordnad VD från och med 1 februari.

Orsaken till att VD nu får sluta är de försäljningar av tjänstebilar till personal och närstående som kommit till styrelsens kännedom. Försäljningarna har påverkat förtroendet för VD och för bolaget.

– Som ett offentligt ägt och allmännyttigt bolag är det viktigt att Nordanstigs Bostäder har medborgarnas och hyresgästernas förtroende, säger Nordanstigs Bostäder AB:s styrelseordförande, Katarina Bylin.

Bolagets styrelse har under tisdagen informerat personalen om sitt beslut.

Fakta Nordanstigs Bostäder

Nordanstigs Bostäder AB är ett av Nordanstigs kommun helägt och fristående bolag. Bolaget ansvarar bland annat för uthyrning av bostäder och lokaler, samt förvaltning av kommunens fastigheter.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp