MENY


Kan du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom som behöver stöd?

För en del barn och unga händer det saker i livet som gör att de inte kan bo kvar hemma med sina föräldrar. Andra kan ha behov av en kontaktfamilj där de vistas ibland. Nu söker vi familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och unga i vår kommun.

När barn och unga far illa ska socialtjänsten på olika sätt se till att deras situation förändras och tryggas, till exempel med hjälp av familjehem, jourhem, kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Familjehem

Som familjehem tar du hand om ett barn eller en ungdom i ditt hem. För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper, utan det som krävs är trygghet, struktur och framförallt mycket glädje och hjärta. För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning med djupintervju.

Jourhem

För vissa barn och unga som inte kan bo kvar hemma kan läget vara akut och det måste ske en placering omgående. Jourhem är ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. För att bli godkänd som jourhem kommer ni att genomgå samma utredning som för att bli familjehem.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem några dygn per månad eller längre, utifrån behov. Uppdraget kan till exempel vara att avlasta ett familjesystem som av olika orsaker kan vara överbelastat. För att bli godkänd som kontaktfamilj kommer ni att genomgå en utredning med kontroll av register.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet. Tillsammans kan ni till exempel prova på aktiviteter och bygga upp ett nytt intresseområde. Som engagerad kontaktperson kan du vara den som hjälper till att till exempel bryta isoleringen för någon. För att bli godkänd som kontaktperson kommer du att genomgå en utredning med kontroll av register.

Mer information och intresseanmälan

Marianne Smed, familjehemshandläggare
marianne.smed@nordanstig.se, 0652-361 41

Johanna Leyonberg, familjehemshandläggare
johanna.leyonberg@nordanstig.se, 0652-362 27

Läs mer om uppdragen som familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Bilden visar en ung kvinna med huvtröja som sitter och grubblar.

Foto: Pixabay