MENY


Glokala Sverige stärker vårt hållbarhetsarbete

Nordanstig är en av 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och två regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Nordanstig är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

"Bra för demokratin"

– Det är både bra för demokratin och roligt för vår kommun att vi har fått möjlighet att vara med i Glokala Sverige. Det här hoppas och tror jag kommer att bidra till vår kommuns utveckling och för en hållbar framtid, säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande.

– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

"Lokalt engagemang nödvändigt"

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Drivs av Svenska FN-förbundet

Från årsskiftet är även Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

– Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå, samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Mer information och förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de globala målen på nordanstig.se

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig Svenska FN-förbundet
08-462 25 40, kerstin.soderstrom@fn.se

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, Sveriges kommuner och regioner

070-606 41 93, kerstin.blom.bokliden@skr.se

Maria Jansson, Communication Strategist, Internationellt centrum för lokal demokrati – ICLD
072-997 20 54, maria. jansson@icld.se