MENY


Distansundervisning för delar av högstadiet

Från och med måndag distansundervisas sjunde- och åttondeklassarna vid Bergsjö skola varannan dag. Niorna närundervisas som vanligt.

Efter fyra veckors frånvaro återgick våra högstadieelever till skolan i tisdags. Beslutet att inte förlänga distansundervisningen för 7–9-orna i vår kommun möttes av skepsis på sina håll. Ett tungt vägande skäl till närundervisning var att skolan ville få en överblick efter en så pass lång frånvaro.

Inför återgången vidtogs extra åtgärder för att skolan ska vara en så smittsäker plats som möjligt.

– Nu har vi fått träffa eleverna och ser att de har det bra. Vi ser också att smittspridningen i vår kommun under de senaste dagarna fortsatt nedåt, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Niorna närundervisas

När lärarna nu träffat sina elever, startat upp terminen och lagt upp målen för våren kan vi övergå till partiell distansundervisning. Genom den första veckan med närundervisning har eleverna getts möjlighet att ta hem det undervisningsmaterial och den utrustning som behövs för att arbeta på distans.

Från och med måndag och två veckor framåt kommer årskurs 7 och 8 att gå i skolan varannan dag. Varje elev får med sig en matlåda hem att värma till lunch dagen därpå då de distansundervisas. Årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning, eftersom de arbetar mot ett avgångsbetyg som ligger till grund för deras gymnasieintagning. Även Studion 7–9 och grundsärskolan har närundervisning som vanligt.

Nedåtgående trend

Partiell distansundervisning kommer i första hand att pågå till och med 29 januari, men kan komma att förlängas.

Trenden i smittspridningen i Nordanstig är just nu nedåtgående. Att vi nu ändå provar varannandagsundervisning för år 7 och 8 innebär ännu en åtgärd för att minska smittoriskerna ytterligare, enligt Thomas Larsson.

Vårdnadshavare och elever informeras senast under vecka 4 om hur undervisningen för högstadiet kommer att bedrivas efter 29 januari.

Så här sker partiell distansundervisning i högstadiet v. 3–4:

Måndag 18/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Tisdag 19/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Onsdag 20/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Torsdag 21/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Fredag 22/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Måndag 25/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Tisdag 26/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Onsdag 27/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Torsdag 28/1
År 7: På skolan
År 8: Distansundervisning

Fredag 29/1
År 7: Distansundervisning
År 8: På skolan

Ung man arbetar vid en bärbar dator.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se