MENY


Modell för partiell distansundervisning tas fram

Barnens trygghet och myndigheternas rekommendationer har legat till grund för kommunens beslut att inte förlänga distansundervisningen. En modell för att dela distansundervisningen mellan olika dagar tas nu fram om smittspridningen inte fortsätter nedåt.

Tisdagen den 12 januari återgår våra elever till närundervisning efter precis fyra veckors frånvaro. Skolan är inte bara en plats för lärande. Den fyller också en viktig social funktion. Särskilt viktig är den för de av våra elever som kanske inte har den allra tryggaste hemsituationen. Vi behöver efter ett långt jullov se att barnen har det bra och ordnat.

Detta har varit en viktig anledning till att vi valt att inte förlänga fjärrundervisningen för högstadiet. Det betyder inte att undervisning på distans inte kan bli aktuell igen.

Socialt hållbar vardag

När beslutet om fjärrundervisning fattades pekade smittkurvorna i vår kommun spikrakt uppåt. Omsorgsverksamhetens personal gick på knäna och ingen kunde säga hur smittan skulle utveckla sig. Som ett led i att dämpa smittspridningen i ett både svårt och osäkert läge, till exempel genom färre skolskjutstransporter, hölls fjärrundervisning under fyra dagar före jullovet.

I dag ser läget helt annorlunda ut, även om smittan fortfarande är tämligen stor.

När barnen nu återvänder och vi ser att de har det bra fortsätter planeringen för att på tryggast möjliga sätt utifrån förutsättningarna, ge barnen en bra undervisning och en socialt hållbar vardag.

Följer rekommendationerna

Att närundervisa barnen ställer sina krav. Vi har bland annat spridit ut tiderna för skollunchen för att minska köbildning. Öppna klassrum på rasterna gör att eleverna kan stanna kvar i sina konstellationer med minskad trängsel i korridorer och andra gemensamma utrymmen.

Idrottslektioner sker utomhus utan ombyte för att minska risken för smittspridning, och personalen arbetar hemifrån så mycket som möjligt utanför de schemalagda lektionstiderna. Enskilda medarbetare som ingår i riskgrupp undervisar eleverna hemifrån, medan klassmentor har ansvaret i klassrummet. Genom skolskjutsamordnare håller vi tillsammans med X-trafik uppsikt över eventuell trängsel på bussarna.

– Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket betonar alla att distansutbildning är det allra sista en huvudman ska tillgripa. Den rekommendationen följer vi. Vi konstaterar också att vi inte är ensamma i länet i vårt ställningstagande, även Gävle kommun avslutar fjärrundervisningen för sina högstadieelever, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Förbereder delad distansundervisning

Distansundervisning ställer också sina alldeles egna krav på verksamheterna. Bland annat behövs en ordning för att fördela skolmat i lunchlådor till eleverna.

Vi förbereder nu för partiell distansundervisning i en modell där vi kan försäkra oss om både en överblick över våra elevers hela situation samtidigt som vi upprätthåller en god undervisning. Om den minskning i smittspridning vi hittills sett efter jul inte håller i sig, kan denna modell införas med mycket kort varsel.

– Oavsett hur pandemin utvecklar sig kommer vi alltid att sätta samhällsskyddet och barnens bästa i första rummet, säger Thomas Larsson.

Bilden visar ett barn som ligger vinterklädd i en backe med snö.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se