MENY


Kommunledningen uppvaktade Handelsbanken

Ett bankkontor i Nordanstig är viktigt för tillväxten i kommunen och för kundernas möjligheter att resonera kring sina planer. I fredags gav kommunledningen Nordanstigs perspektiv på Handelsbankens planerade omorganisation.

Fredagen den 18 december träffade kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng, oppositionsföreträdaren Tor Tolander och kommunchef Erik Hedlund Handelsbanken Nordanstigs kontorschef Rose-Marie Hildingsson och rörelsechef Hans Albert Lindgren.

Under mötet diskuterades framtiden för Handelsbanken i Nordanstig och vikten av en lokal bank i kommunen. Kommunledningen och Handelsbanken ser gärna en utveckling mot närmare samverkan mellan kommunens olika näringslivsaktörer och en stärkt samhörighet i samhällets gemensamma utveckling i Nordanstig.

Viktigt för kommunens tillväxt

Under hösten 2020 aviserade Handelsbanken en omorganisering för att följa samhällets och bankväsendets utveckling i Sverige. Kommunledningen framförde att vi gärna ser att Handelsbanken finns kvar med kontor i kommunen, dels för den tillgänglighet ett bankkontor ger för människor, dels för att bankens medverkan i den framtida tillväxten i kommunen är viktig.

– Ett lokalt bankkontor i Nordanstig gör att kommuninvånaren på ett personligt sätt kan diskutera sina planer. Jag hoppas att Handelsbanken ser fördelarna med att vara kvar i kommunen och tar del av vår framtida utveckling på nära håll, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande

070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se