MENY


Nu söker vi framtidens pusselbitar

Vi står inför en generationsväxling och söker nu åtta nya medarbetare. Tjänsteutrymmet är i stort sett samma som tidigare, men inriktningarna delvis nya.

Precis som på andra håll, både i privat och offentlig verksamhet, står vi i Nordanstigs kommun inför en viktig generationsväxling. Med mångåriga medarbetare som går i pension riskerar både kunskap och erfarenhet att försvinna i ett slag. Det här sker samtidigt som mycket är på gång i kommunen, bland annat projekt med stort fokus på långsiktig hållbarhet.

Just nu söker vi medarbetare på bred front. Åtta tjänster ska ersättas eller tillsättas. Samhällsutvecklingen har knappast någonsin gått så snabbt som i dag och digitalisering påverkar de flesta av våra verksamheter. Därför är generationsväxling också en möjlighet till kompetensväxling.

Nya krav och komplicerade regelverk

Att hitta nya kompetenser som överensstämmer med de krav och det ansvar som åligger oss blir allt viktigare. Staten ställer nya krav och lägger över alltmer ansvar på kommunerna, ibland utifrån beslut på EU-nivå. Inte sällan omfattas frågorna av komplicerade regelverk som kräver juridisk eller annan specifik kompetens, till exempel inom GDPR, säkerhet och totalförsvar.

Att köpa in juridisk expertis är kostsamt. Därför söks nu en kommunjurist som också får arbetsledningsansvar i frågor som rör bland annat utveckling och upphandling.

– Vi behöver öka vår flexibilitet för att bättre klara av att förändras med tiden och de nya kraven från både regering och riksdag, men också från lokalsamhället, säger kommunchef Erik Hedlund.

Socialt stöd till barn och unga

Det finns en stolthet i vår kommun över vårt breda och rika kulturliv. Det drivs av duktiga entreprenörer och föreningar med visst stöd av kommunen. Här är en kulturutvecklare viktig och tjänsten är en återbesättning.

Stödet för barn med extra behov i skolan behöver stärkas. Barn och unga som riskerar att hamna snett behöver fångas upp tidigt. En nyanställd specialpedagog och den socialpedagog som vi nu söker ska ta täten i det arbetet.

– Stabilitet och långsiktighet i arbetet med barn och unga är viktigt, särskilt när de riskerar att tappa tempo i skolarbetet. Socialpedagogens bas kommer att vara i skolan, med ett särskilt samordningsansvar mot socialtjänst, polis och hemmet, säger utbildningschefen, Thomas Larsson.

Nytt särskilt boende och skolor

De kommande åren står vi inför flera stora byggprojekt inom ramen för den lokalresursutredning som gjorts. Redan har ombyggnation av Arthur Engbergskolan inletts och färdigställs nu. Näst på tur står en ny förskola i Gnarp, och frågan om nytt särskilt boende närmar sig. Det finns också behov av en helt ny skola i Bergsjö.

Det här är både stora och kostsamma projekt som kräver kvalificerad projektering. Därför söks en byggprojektledare med gedigen erfarenhet som kan leda effektivt och med fokus på hållbarhet.

Med uppemot 1 000 registrerade företag är näringslivsfrågor särskilt viktiga i vår kommun. Ansvaret för näringslivsfrågorna har under flera år legat under Tillväxt och service och enheten har gjort ett bra arbete. Men för att utveckla stödet för företagande och företagare krävs långsiktighet och en större resurs. Eftersom enheten är liten kommer en stor del av en tillträdande näringslivschefs arbetsdag att också i hög grad vara operativ.

Här är alla tjänster. Ansök på nordanstig.se/jobb

Socialpedagog: Arbete på kommunövergripande nivå. Fokus på arbete i skolmiljö i samverkan med lärare och rektorer. Även samordningsansvar mot socialtjänst, polis och fritid. Nyinrättad efter politiskt initiativ.

Byggprojektledare: Planering och genomförande av byggprojekt, allt ifrån ny- och ombyggnation inklusive skolor, äldreboenden till vägar med mera. Nyinrättad på befintligt tjänsteutrymme.

Kulturutvecklare: Samordna, utveckla och stödja utvecklingen av kommunens kulturliv. Återbesättning

Nämndsekreterare/utredare: Handläggning och beredning av ärenden och planering av sammanträden. Stöd till politik och förvaltning. Återbesättning.

Utvecklingsstrateg: Stabsfunktion till stöd för kommunens gemensamma utvecklingsarbete med fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Nyinrättad på befintligt tjänsteutrymme.

Trygghets- och folkhälsostrateg: Arbete med säkerhet, trygghet och folkhälsa. Arbete mot räddningstjänst i frågor som rör krisberedskap, totalförsvar och skydd mot olyckor. Återbesättning.

Kommunjurist/enhetschef: Sakkunnig och kommunens ombud i förhandlingar och processer. Chef för enheten Utveckling och upphandling. Nyinrättad på vakant chefstjänst.

Näringslivschef: Utveckla det strategiska arbetet och ge stöd och råd till våra företag. Utveckla samverkan med näringslivet, inte minst den viktiga besöksnäringen. Inom verksamheten finns även turistbyrå. Nyinrättad inom befintlig budget.

Här hittar du våra lediga jobb

Bilden visar en pusselbit och texten kommunal verksamhet är som att lägga pussel.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se