MENY


Ministrar på digitalt studiebesök i Nordanstig

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström gjorde under onsdagen ett digitalt besök i Nordanstig, för att fördjupa sig i frågan om hur vi jobbar med arbetsmarknad, utbildning och integration. De berömmer båda Nordanstig och ser gärna en fortsatt dialog.

Hur kan vi utveckla och samordna arbetsmarknads- och utbildningspolitiken? Det var temat för besöket där förutom statsråden även Bente Sandström, enhetschef för arbetsmarknads- och flyktingenheten, Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Lena Åslund Lööf, rektor vid vuxenutbildningen och Stefan Norin från Arbetsförmedlingen deltog.

I Nordanstig finns idag cirka 50 långtidsarbetslösa personer, varav hälften är nyanlända, inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ett nära och bra samarbete för att hjälpa personerna till sysselsättning pågår sedan länge mellan kommunen, Hälsinglands utbildningsförbunds vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen. Att samverkan och att förstå varandras verksamheter är en viktig framgångsfaktor konstaterades. Trots ett bra samarbete finns naturligtvis svårigheter, både finansiella och strukturella.

– Vi ser en problematik kring elever som behöver förberedas mycket för att överhuvudtaget kunna gå in i det som Yrkesvux representerar. Vi har en bra dialog med och förståelse från Arbetsförmedlingen för att hitta former för att förbereda dessa individer. Vi har den kompetensen, men inte tillräckliga resurser, säger Lena Åslund Lööf.

Regeringsbeslut kan ha motsatt effekt på lokal nivå

Bente Sandström efterlyser en mer differentierad utbildnings- och arbetsmarknad och belyste problemet med att kommunerna tenderar att ställas ut som "Svarte-Petter" för målgrupper som är svåra att integrera.

– Å ena sidan går ni från regeringen ut med budskapet att vi ska förlänga extratjänster och introduktionsjobb samtidigt som Arbetsförmedlingen sitter med en minskad budget. Det gör att vi på lokal nivå istället måste dra ner på dessa insatser. Vi har en stor grupp som står långt utanför gymnasial utbildning, en grupp som vi inte riktigt når i olika satsningar som görs från regeringen. 

Hon efterlyser även större möjligheter att gentemot arbetsgivare kunna peka med hela handen för att få in personer på praktikplatser, något som både Lena Åslund Lööf och Stefan Norin håller med om. Att ha en arbetsmarknad som är ovillig att ta emot praktikanter försvårar.

– Vi behöver bygga trappsteg så att man som exempelvis nyanländ kvinna inte ska behöva bestiga berg. Men det förutsätter att det finns arbetsgivare som ställer upp med praktikplatser, instämmer utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen beslutade i förra veckan att förlänga uppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gavs till flertalet myndigheter, att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsnedsättning och till nyanlända arbetssökande. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark önskar att ett sådant beslut också togs i kommunerna.

"Ni gör ett fantastiskt arbete"

Hon ser allvarligt på det bekymrande läget med ungdomsarbetslöshet och toppnoteringar i långtidsarbetslöshet.

– Vi ser en ökande arbetslöshet och bedömningen är att det kommer att fortsätta öka något under 2021, sedan finns det ju både lokala och regionala skillnader förstås. Det är ett allvarligt läge och vi måste alla hjälpas åt och ni gör ett fantastiskt arbete. Det är som ljuv musik i mina öron att höra hur ni samarbetar.

Bente Sandström ler mot kameran, i bakgrunden en dataskärm där man ser ett pågående digitalt möte.

Tack vare dagens teknik kunde ministrarna genomföra sitt studiebesök, pandemin till trots. På bilden syns Bente Sandström med övriga deltagare på skärmen. Foto: Bente Sandström

För mer information

Bente Sandström, enhetschef
0652-363 38, bente.sandstrom@nordanstig.se