MENY


Första spadtaget för Gnarps nya förskola

Med miljön i fokus så har nu bygget av Gnarps nya förskola startat. Under en gråmulen dag i december satte ett gäng glada fyraåringar energiskt sina spadar i jorden. Förskolan byggs på totalentreprenad av Friendly Building och beräknas vara klar i augusti 2021.

Anna Heijbel som är miljö- och klimatstrateg på kommunen berättar om visionen med bygget.

– I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot att leva på. För att dra vårt strå till stacken så kommer Nordanstigs kommun börja bygga med mindre klimatpåverkan, vilket är i linje med Agenda 2030 och kommunens lokala mål.

Återvunnet glas ersätter betong

Förskolan blir ett energisnålt passivhus och byggs av väl valda material som ska ge så lite miljöpåverkan som möjligt. Man har till exempel valt bort den traditionella, men inte så miljövänliga, husgrunden av betong.

– Som ett miljövänligare alternativ så väljs en så kallad koljerngrund. Det ger ett mindre koldioxidavtryck och är dessutom ett cirkulärt material. Det görs till 60–70 procent av återvunnet glas som kan återanvändas eller materialåtervinnas när huset rivs, säger Thomaz Nordh, enhetschef teknik och hållbarhet.

Solceller och återvinning av regnvatten

Solcellerna som installeras på taket ger lägre driftskostnader och bidrar till mindre påverkan på klimatet. Vatten är en livsviktig resurs som i klimatförändringarnas spår kan bli en bristvara även hos oss. På den nya förskolan installeras en lösning med insamling av regnvatten för att slippa slösa på dricksvatten vid spolning av toaletter.

Giftfri inredning

När det kommer till inredningen så ligger fokus på att minimera miljöpåverkan och att skapa en så giftfri miljö som möjligt för barnen.

– Vi lägger bland annat ett slitstarkt och långlivat linoleumgolv som är tillverkat av naturliga och förnybara råvaror. Förhoppningen är att linoleumgolvet ska få ligga kvar i många år, sen är det ju också bra att det är biologiskt nedbrytbart när det är uttjänt, berättar Thomaz Nordh.

Fyra barn gräver i sand.

För mer information

Thomaz Nordh, enhetschef teknik och hållbarhet
0652-362 07, thomaz.nordh@nordanstig.se