MENY


Nordanstig ambassadör för upphandling med sysselsättningsmål

Social hållbarhet är ett av Agenda 2030-målen. Ett sätt att bidra till det målet är att använda offentlig upphandling som en väg in till arbetsmarknaden för personer som har svårt att få jobb. Där ligger Nordanstig som kommun långt fram.

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden. Genom att ställa sysselsättningskrav i upphandlingen kan offentlig verksamhet och näringsliv tillsammans bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. Det i sin tur ökar integrationen, ger den enskilde bättre levnadsförhållanden och leverantören bättre kompetensförsörjning.

I Nordanstig har vi arbetat med sysselsättningskrav i upphandling under flera år. Nu har vi tillsammans med ett antal andra kommuner och offentliga aktörer utsetts till ambassadör för att sprida kunskap om offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

– På det här sättet får fler människor göra samhällsnytta, säger Bente Sandström som är enhetschef på Arbetsmarknads- och flyktingenheten. Genom att leta fram vilka behov vi har och ställa sysselsättningsmål i upphandlingen kan vi gynna en grupp som annars har svårt att få jobb.

Avtal med sex företag

Kommunen har precis tecknat avtal med sex sociala företag där vi köper sysselsättningsplatser. Fyra av företagen finns lokalt i kommunen och erbjuder bland annat biltvätt, driver second hand-butiker och kaféverksamhet. Ett av företagen städar och tvättar kommunens bilar.

Viktiga förutsättningar för att teckna bra avtal är kommunikation och tydlig dialog med företagen.

– Vårt mod när det gäller att föra dialog har uppmärksammats, säger Ingvar Berg som är upphandlingsstrateg. Vi vill ha en relation med leverantörerna och det ger LOU (lagen om offentlig upphandling) verkligen utrymme för i den här typen av upphandlingar.

Det här har ett stort värde för kommunen menar Ingvar Berg.

– Det handlar mycket om att våga släppa sargen och fundera i en ny riktning. Det finns ett mycket gott utvecklingsläge när det gäller upphandling med sysselsättningsmål.

Vad är ett socialt företag?

Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Kännetecken för sociala företag:

  • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultat i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

(Källa: Tillväxtverket)

Bilden visar symboler med text om FN:s globala mål, Agenda 2030.

Översikt över FN:s globala mål, Agenda 2030.

För mer information

Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknads- och flyktingenheten
0652-363 38, bente.sandstrom@nordanstig.se

Ingvar Berg, upphandlingsstrateg