MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 21 december 2020 klockan 18.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Ledamöterna deltar i sammanträdet på distans.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Information om dammtömning i Gnarp
  • justering av taxa enligt tobakslagen
  • kretsloppsplan för Nordanstigs kommun.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se