MENY


Bergsjös elever i år 5–9 distansundervisas

(Uppdaterad 18.50) Distansundervisning fram till jullovet för Bergsjös elever i år 5–9 för att minska smittrisker. Samtidigt vädjar vi till kommunens alla vårdnadshavare med 15-timmarsbarn att hålla dem hemma till och med jullovets slut.

Just nu pågår en omfattande smittspridning i Nordanstigs kommun. För att bidra till att minska riskerna för ytterligare spridning kommer våra elever i årskurserna 5–9 vid Bergsjö skola att distansundervisas från och med tisdag 15 december. Måndag 14 december sker undervisning i skolan precis som vanligt.

Distansundervisningen kommer att pågå fram till jullovet. Efter lovet är vår förhoppning att all undervisning ska kunna äga rum i skolan som vanligt.

Mindre risk med yngre barn

Under samma period, det vill säga fram till jullovets slut, vädjar vi till vårdnadshavarna för de så kallade 15-timmarsbarnen att i möjligaste mån hålla dem hemma från förskolan. Vädjan gäller alla kommunens förskolor.

Vi ska i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer i möjligaste mån hålla våra skolor öppna.

Ju yngre barnen är, desto mindre är risken att de sprider smitta. Därför är det i första hand högstadiet, som ju finns i Bergsjö, som nu kommer att omfattas av distansundervisningen.

Inga kända klusterutbrott

Årskurserna 5 och 6 använder i hög grad kollektivtrafiken för att ta sig till skolan. Vi vet att kollektivtrafiken är en källa till trängsel och utgör därmed en ökad risk för smittspridning. Av det skälet har vi valt att även låta årskurs 5 och 6 i Bergsjö distansarbeta.

Från årskurs 4 och neråt behöver många elever omsorg. Därför vill vi inte att de yngre barnen stannar hemma. Det skulle kunna påverka föräldrars möjlighet att arbeta negativt. I och med förändringen är det framför allt barn i år 4 från Gnarp till Harmånger som kommer att resa i kollektivtrafiken.

Beslutet har fattats under helgen, eftersom måndagen behövs till förberedelser för såväl lärare som elever. Det finns inga kända klusterutbrott i skolverksamheten.

Flicka sitter och arbetat vid bärbar dator.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se