MENY


Inga juldekorationer över statliga vägar

Trafikverket tillåter av säkerhetsskäl inga dekorationer över sina vägar. Storgatan i Bergsjö är en statlig väg som omfattas av förbudet.

Vi får just nu många frågor, men också en del klagomål om att kommunen inte satt upp några dekorationer över Storgatan i Bergsjö inför julen.

Kommunen äger inga vägar eller gator i Nordanstig. De flesta stora vägar och genomfarter ägs av Trafikverket, det gäller även Storgatan genom Bergsjö. Majoriteten av vägarna i Nordanstig ägs och sköts av vägföreningar och samfälligheter.

Sedan fem år tillbaka tillåter inte Trafikverket juldekorationer inom deras vägområden. Myndigheten anser att uppsättningar bredvid eller ovanför vägar innebär en säkerhetsrisk för trafikanter eftersom de kan falla ner.

Såvitt vi har kunnat utröna har kommunen inte ansvarat för juldekorationer på många år – om ens någonsin. De dekorationer som förekom innan Trafikverkets förbud infördes hjälptes tre lokala företag åt med att sätta upp.

För de fall juldekorationer förekommer på orter utanför Nordanstig är gatorna mest troligt kommunala eller enskilt ägda.

Ljusdekorationer över gata med fasader i bakgrunden.

För mer information

Helena Malmqvist, teknisk handläggare
0652-361 82, helena.malmkvist@nordanstig.se