MENY


Efterlängtad byggboom i Nordanstig

Efter lite drygt tio månader passerades i början av november den högsta årsnoteringen i antal ärenden till samhällsbyggnadsenheten på åtminstone 20 år.

– Det är oerhört roligt att se den byggboom som varit under året, säger stadsarkitekt Douglas Helsing.

Antalet ärenden för helåret väntas växa ytterligare då två månader återstår till den slutliga årssammanställningen.

Roligt merarbete

De flesta ärenden handlar om komplementbyggnader och tillbyggnader, men vi ser även en stor ökning av byggnationer kopplade till verksamheter. Under året och fram till och med oktober har vi dessutom beviljat bygglov för 20 nybyggnationer av enbostadshus och fritidshus, vilket också är en väldigt hög siffra.

– Det visar att folk är villiga att investera i Nordanstig, vilket är fantastiskt, säger Douglas Helsing.

Uppsvinget innebär förstås att det blivit mer att göra för Samhällsbyggnadsenheten.

– Ja, det innebär ett merarbete för oss, men det är något vi alla gör med största glädje!

Försäljningar i Morängsviken

Nu har också försäljningen av tomter i Morängsviken tagit fart. Nyligen undertecknades det sjunde köpeavtalet och flera av tomterna har nu färdiga bygglov.

– Vi tror att intresset för Morängsviken kommer att öka ytterligare när husen börjar sättas upp någon gång under nästa år, säger Douglas Helsing.

Läs mer om Samhällsbyggnadsenhetens arbete

Flygbild över Morängsviken.

Morängsvikens nya område.

För mer information

Douglas Helsing, stadsarkitekt
0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se