MENY


Skolskjutsar idag - morgonturen över Norrfjärden Sörfjärden inställd på grund av halt väglag

Vissa förseningar på andra turer se information på Xtrafiks webbplats

Morgonturen i Gnarp över Norrfjärden och Sörfjärden är inställd idag 25 november

Det är även förseningar på vissa andra morgonturer.

För mer information

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare
0652-361 70, christina.myhrer@nordanstig.se