MENY


Provsänkning inleds av Milsbrodammen

För att upptäcka och förebygga eventuella problem provsänks nu nivån även i Milsbrodammen. Fastighetsägare uppmanas att vara observanta på nivå och vattenkvalitet i sina brunnar.

Från och med måndag 23 november inleds provsänkning av vattennivån i Milsbrodammen i Gnarpsån. Sedan tidigare har Gällstadammen sänkts. Sänkningarna görs för att upptäcka och förebygga eventuella problem inför de planerade utrivningarna nästa sommar. Skulle oväntade problem uppstå vid provsänkningen kommer nivåerna i Milsbrodammen tillfälligt att höjas igen.

Långsam sänkning

Planen är att nivåerna i respektive damm ska sänkas så mycket som dammkonstruktionerna medger och att hålla den låga nivån fram tills dammarna rivs. Grundvattennivåerna i områdena registreras via givare som monterats i brunnar och i installerade grundvattenrör. Informationen hämtas in regelbundet.

Parallellt med sänkningen i Milsbron höjs nu nivån i Gällstadammen igen, efter att flera grävda brunnar påverkats mer av sänkningen än förväntat.

Provsänkningen av Milsbrodammen sker långsamt och fördelas över flera dagar. Fastighetsägare i närheten av dammar uppmanas att hålla koll på nivåer och vattenkvaliteten i sina brunnar och genast rapportera större avvikelser till kommunen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågor som rör kraftverksdammarna.

Ersättningsbrunnar på plats

Redan nu står det klart att vissa brunnar kommer att påverkas av en sänkning. På de fastigheterna har kommunen iordningställt ersättningsbrunnar.

Utrivningen av dammarna är en del av vårt arbete för att återställa naturliga vattensystem i kommunen till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Du kan läsa mer om provsänkningen och vårt arbete med att återställa vattendrag på nordanstig.se/dammar

Milsbrodammens vattenspegel med en person som på avstånd går över fördämningen.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se