MENY


Nivån i Gällstadammen återställs tillsvidare

Flera grävda brunnar runt Gällstadammen har fått oväntade problem och i något fall har brunnar sinat. Nu höjs nivån i dammen igen för att återställa vattnet i brunnarna.

Provsänkningen av Gällstadammen i Gnarpsån stoppas nu och vattennivån återställs. Anledningen är att flera grävda brunnar i området runt dammen har påverkats mer av provsänkningen än förväntat.

Ingen av de datamodelleringar som gjorts och som legat till grund för planeringen av sänkningen har påvisat de problem som nu uppstått.

Analyserar insamlad data

Efter att nivån återställts finns inga ytterligare provsänkningar planerade i Gällstadammen under vintern. Istället kommer de data som samlats in att analyseras. Även alternativen för att komma vidare i projektet kommer att analyseras för att kunna genomföra de planerade rivningarna av Gällstadammen och Milsbrodammen sommaren 2021.

Utrivningen av dammarna är en del av vårt arbete för att återställa naturliga vattensystem i kommunen till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Du kan läsa mer om provsänkningen och vårt arbete med att återställa vattendrag på nordanstig.se/dammar

Gällstadammens vattenspegel och fördämning.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se