MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 23 november 2020 kl. 18 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Information om framtida fastighetsinvesteringar
  • rapport om skolsituationen på Gnarps skola och verksamhetens förbättringsarbete
  • VA-taxa 2021, Nordanstigs Vatten AB.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se