MENY


Grävd brunn i Gällsta? – Håll extra koll!

Fastighetsägare med brunnar intill Gällstadammen, både upp- och nedströms, uppmanas att hålla koll på vattennivåerna i sina brunnar. Även grävda brunnar på lite större avstånd bör kollas lite extra.

Sedan en dryg vecka pågår en försiktig provsänkning av nivån i Gällstadammen i Gnarpsån. Sänkningen görs för att upptäcka och förebygga eventuella problem inför de planerade utrivningarna av Gällstadammen och Milsbrodammen nästa sommar.

Fastighetsägare med grävda brunnar intill Gällstadammen, både upp- och nedströms, uppmanas att hålla lite extra koll på vattennivåerna i sina brunnar. Det är bra om även fastighetsägare vars brunnar inte ligger i direkt anslutning eller som finns på lite större avstånd från Gällstadammen håller ett öga på sina brunnar.

Förändringar i nivå och vattenkvalitet bör rapporteras till kommunen så snart de upptäcks. Vid oväntade problem i samband med provsänkningen kan nivån i dammen tillfälligt komma att höjas igen.

Du kan läsa mer om provsänkningen och vårt arbete med att återställa vattendrag på nordanstig.se/dammar

Inbyggd brunn med vinsch och uppochnervänd hink i höstlig miljö.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se