MENY


Vi vill bli en del av Glokala Sverige

Nordanstigs kommun ansöker om att medverka i projektet Glokala Sverige för att göra FN:s Agenda 2030 till motor för kommunens hållbara tillväxtarbete.

– I Nordanstigs kommun finns ett stort engagemang i frågor om hållbar utveckling och vi har kommit en bit på väg för att nå de globala målen, men mycket arbete kvarstår. Projektet Glokala Sverige ger kommunen en möjlighet att fördjupa och intensifiera arbetet. Att kompetensutveckla, dela erfarenheter och inspireras av andra kommuner och regioner skapar mervärde för vårt egna interna arbete, säger Ola Wigg, kommunalråd.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet som finansieras av Sida är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Projektet erbjuder bland annat:

  • Utbildningsinsatser i Agenda 2030 och de globala målen
  • Stöd för medverkan i projektet, stöd till kommunikatörer, kommunikationsmaterial, regionala träffar och en årlig konferens för erfarenhetsutbyte

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Glokala Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på ett antal pappkuber med Agenda 2030:s globala mål.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande

0652-361 96, ola.wigg@nordanstig.se