MENY


Provsänkning inleds i en av två Gnarpsdammar

Provsänkning av vattennivån i Gällstadammen inleds på måndag 2 november. Fastighetsägare uppmanas att vara observanta på nivå och vattenkvalitet i sina brunnar.

Efter att provsänkningarna av nivåerna i dammarna i Gnarpsån skjutits upp i en vecka kommer en första provsänkning, den i Gällstadammen, att inledas på måndag vecka 45. Provsänkningen av Milsbrodammen inleds i ett senare skede.

Sänkningarna görs för att upptäcka och förebygga eventuella problem inför de planerade utrivningarna nästa sommar. Skulle oväntade problem uppstå vid provsänkningen kommer nivåerna i dammarna tillfälligt att höjas igen.

Rapportera större avvikelser

Planen är att nivåerna i respektive damm ska sänkas så mycket som respektive dammkonstruktion medger och att hålla denna låga nivå fram till att dammarna rivs. Grundvattennivåerna i områdena registreras via givare som monterats i brunnar och installerade grundvattenrör. Informationen hämtas in regelbundet.

Provsänkningen kommer att ske långsamt och fördelas över flera dagar. Fastighetsägare i närheten av Gällstadammen uppmanas att hålla koll på nivåer och vattenkvaliteten i sina brunnar och genast rapportera större avvikelser till kommunen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågor som rör kraftverksdammarna.

Senare sänkning i Milsbro

Redan nu står det klart att vissa brunnar kommer att påverkas av en sänkning. På de fastigheterna har kommunen iordningställt ersättningsbrunnar. Eftersom all utrustning till ersättningsbrunnar i området kring Milsbrodammen inte hunnit komma på plats kommer provsänkningen där att ske senare.

Utrivningen av dammarna är en del av vårt arbete för att återställa naturliga vattensystem i kommunen till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Du kan läsa mer om provsänkningen och vårt arbete med att återställa vattendrag på nordanstig.se/dammar

Bild av delar av vattenspegeln i Gällstadammen, Gnarp en mulen höstdag.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se