MENY


Snabbare teknikskifte med ny arbetsgrupp

Med en nyinrättad digitaliseringsgrupp ska ny teknik snabbare införlivas i de kommunala verksamheterna. Mer tid att arbeta för ökad kvalitet och bättre tillgänglighet för medborgarna är några av digitaliseringens fördelar.

Det finns stora vinster att hämta med en effektiv IT-förvaltning. För en liten kommun är utmaningen att få fram resurserna för att arbeta med och driva IT-projekt. Grundarbetet som krävs är ofta detsamma som i en större och resursstarkare organisation.

Sedan en tid leder IT-strateg Morgan Norell den nyinrättade Digitaliseringsgruppen med representanter från varje verksamhet. Alla deltagare har olika grundkompetenser men med ett gemensamt intresse för smarta IT-lösningar och en vurm för att ge nytta till dem som ska använda dem – inte minst medborgarna. Ungefär 20 procent av gruppmedlemmarnas arbetstid utgörs nu av digitaliseringsarbetet.

Självklar del av verksamheterna

– Det här är ett effektivt sätt att föra in verksamhetskunnandet i IT-arbetet. De ser till att vi får maximal nytta, och modellen är dessutom ett bra sätt att sprida kunskapen ut i organisationen, säger Morgan Norell.

Samtidigt som digitalisering måste bli en självklar del av kommunens alla verksamheter innebär den också svårigheter när systemen blir mer och mer komplexa och integrerade. Digitaliserad verksamhet ställer nya krav på till exempel dokumenthanteringsplaner, digital signering och e-arkiv. En viktig aspekt är informationssäkerhet och klassning av information.

– Det är många saker som måste på plats och som ska kugga i varandra, säger Morgan Norell.

Helautomatiserade tjänster

Digitaliseringsgruppen möts varje vecka och det inledande arbetet handlar om att inventera och strukturera den teknik som redan finns och se vilka behoven är framöver. En hel del är redan gjort eller på gång. Inom socialtjänsten har ekonomiskt bistånd automatiserats och ett drygt 30-tal e-tjänster finns nu publicerade på nordanstig.se.

E-tjänster underlättar inte bara handläggningen och kortar tiderna, de innebär också ökad tillgänglighet till kommunal service för medborgarna varje dag, dygnet runt. På sikt införs helautomatiserade tjänster, bland annat för bygglov där den sökande i realtid kan se var ärendet ligger.

Kan spara hundratals timmar

Skolhälsovårdens hantering av vaccinationsmedgivanden innebär varje termin ett omfattande arbete. Genom digitalisering kan våra skolsköterskor frigöra hundratals arbetstimmar varje termin, tid som istället kan läggas på elevernas hälsa och på förebyggande arbete.

– Digitaliseringen syftar till att flytta bort monotona sysslor som kan automatiseras. Den ska ge vår personal utrymme att utföra det kvalificerade arbete som de anställts för. I exemplet med skolsköterskorna – få mer tid för eleverna, helt enkelt.

"Brukare och anhöriga avgör"

Inom vård och omsorg kan digitalisering, så kallad välfärdsteknik, underlätta både för våra medarbetare och omsorgstagare. Nattkameror används med framgång av flera kommuner inom hemtjänsten. Istället för att personal ska ge sig ut på hala vintervägar för att kolla upp på en sovande kund kan kameran ge svaret. Hemtjänstkunden slipper å sin sida få nattsömnen störd.

– Det är en av många delar vi tittar på i Digitaliseringsgruppen. Här är integritetsaspekten central och det är viktigt att brukare och deras anhöriga själva avgör om de vill använda tekniken eller inte, säger Morgan Norell.

Delar av Digitaliseringsgruppen samlad för fotografering framför en storbildsskärm där en av deltagarna finns med på distans.

Lena Jung, Ulf Friberg, Morgan Norell, Agneta Tingelöf och Linda Ekberg vid Digitaliseringsgruppens senaste möte. Anna Wallberg deltog på distans. På bilden saknas Tillväxt och service Erland Jacobsen och Kent Karlsson som är Fiberstadens representant i gruppen. Foto: Karin Ingerstam

För mer information

Morgan Norell, IT-strateg
0652-361 15, morgan.norell@nordanstig.se