MENY


Provsänkning av nivån i dammar skjuts upp tillfälligt

Sänkning flyttas fram till november på grund av försenad utrustning till ersättningsbrunnar.

Nästa veckas planerade provsänkning av vattennivån i Milsbro- och Gällstadammarna skjuts upp. Anledningen är att all utrustning till ersättningsbrunnar i området inte hunnit komma på plats.

Provsänkningen väntas istället kunna inledas under november och görs inför sommarens planerade rivning av dammarna. Utrivningen är en del av vårt arbete för att återställa naturliga vattensystem i kommunen, till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Du kan läsa mer om provsänkningen och vårt arbete för naturliga vattensystem på nordanstig.se/dammar

Bro över damm vid Milsbro i Gnarp.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, 0652-361 68