MENY


Kontrakt klart för bygge av ny förskola i Gnarp

En ny förskola kommer att byggas i Gnarp med start i år. Kontrakt på totalentreprenaden har skrivits med Friendly Building. Den nya förskolan innebär att alla förskolor i Gnarp kommer att samlas under ett tak.

Förskolan ska inrymma sex ordinarie avdelningar och en särskild avdelning för infektionskänsliga barn. Avdelningarna fördelas på två plan.

Förskolan kommer att bli ett energisnålt så kallat passivhus. Ett passivhus har mindre uppvärmningsbehov än ett traditionellt hus och byggs så att värmeförluster minimeras. Det i sin tur gör att driftskostnaderna blir lägre. Miljövänliga material kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. Den totala kostnaden för den nya förskolan beräknas till 40 miljoner kronor.

Projektet genomförs i två etapper under perioden 2020–2021. Den nya utemiljön ställs i ordning efter inflyttning. Då ska Villervallans förskola och det gamla biblioteket rivas för att skapa mer utrymme till utemiljön.

Bilden visar en förskolebyggnad i två våningar med skog bakom. Framför byggnaden rör sig barn och ett par vuxna.

Illustration: Cage Copher, Street Monkey Architects

För mer information

Thomaz Nordh, fastighetsstrateg

thomaz.nordh@nordanstig.se, 0652-362 07