MENY


Nu ser vi över vägbelysningen i Strömsbruk

Dåliga kablar och stolpar ses över och byts under hösten ut i Strömsbruk. Det kommer under arbetets gång vara mörkt i delar av området.

Arbetet med att byta ut uttjänta kablar och stolpar utförs av Vattenfall Services Nordic AB. Arbetet har inletts på Myrvägen och kommer sedan att fortsätta utmed övriga vägar under hösten.

Bilden visar en gatlykta mot en mörk himmel.

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se