MENY


Gnarpselever erbjuds skolgång på andra orter

Barnens trygghet och personalens arbetsmiljö är viktigast. Mellanstadiets elever vid Gnarps skola kommer därför att tillfälligt erbjudas skolgång i Harmånger och Bergsjö. Insatserna på skolan har inte varit tillräckligt effektiva och verksamheten behöver en omstart.

Gnarps skola har under flera år varit föremål för insatser. En rad åtgärder har inte haft önskad eller långsiktig effekt och på senare tid har skolans svårigheter eskalerat. Det stora behovet av elevstöd är en viktig faktor i den uppkomna situationen och något som lett till att personalen pressats av att känna otillräcklighet inför barnens behov. Den psykosociala miljön på skolan har nått nivåer som är skadlig för vår personal.

Brister i psykosociala miljön

Skolan ska i första hand vara en trygg plats för våra elever, men också en arbetsplats med bra arbetsmiljö för personalen. Vi har tillsammans med Skolinspektionen arbetat hårt för att hitta en lösning på Gnarps skolas problem. Tyvärr har vi inte nått alls så långt som vi hoppats.

Situationen har kommit till en punkt där flera lärare helt enkelt inte orkar arbeta på grund av den psykosociala miljön.

Barnens trygghet viktigast

För att kunna garantera barnens trygghet och rätt till undervisning kommer Gnarps mellanstadieelever, sammanlagt cirka 60 barn, efter höstlovet erbjudas skolgång i Harmånger och Bergsjö. Skolornas rektorer samordnar nu arbetet för att på bästa sätt ta emot eleverna på respektive skola.

– Vi behöver rekonstruera verksamheten vid Gnarps skola. Våra högsta prioriteringar är tryggheten för barnen och tillgången på en bra pedagogisk verksamhet, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Behoven av insatser är inte isolerade till mellanstadiet, utan finns genom alla årskurser, enligt Thomas Larsson. Genom att flytta de lite äldre barnen ges de yngre större utrymme att tillsammans med verksamheten utvecklas på ett bättre sätt.

– Det här kan uppfattas som ett drastiskt sätt att komma tillrätta med skolans problem. Men Gnarp behöver en nystart och vi är överens med Lärarförbundet och övriga fackliga parter om att det här är rätt väg att gå.

Utvärdering efter terminen

Beslutet om elevflytten gäller höstterminen ut. Därefter ska en utvärdering avgöra om flytten ska förlängas eller om de förbättringsåtgärder som nu väntar har varit tillräckliga.

Vårdnadshavare har informerats om förändringarna och hänvisas till löpande information via skolans informationssystem Unikum.

Utbildningschef Thomas Larsson går nu in som tillfällig rektor på Gnarps skola.

Här finns frågor och svar om den planerade elevflytten samlade samt information om skolresor

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se