MENY


Prata med oss om dagens och framtidens skola – nästa möte hålls i Bergsjö

Vi bjuder in vårdnadshavare och elever i grundskolan för ett förutsättningslöst samtal om skolan. Utbildningschef, rektorer och politiker från utbildningsutskottet välkomnar dig till Bergsjögården den 4 november.

Vi vill prata om Nordanstigs skola – hur den fungerar idag och vad som kan förbättras. Under 2019 inleddes dialogmötena om framtidens skola och nu står Bergsjö på tur. Politiker och tjänstemän inom skolverksamheten vill träffa både vårdnadshavare, elever och föräldrar som har barn som ska börja grundskolan inom några år.

Lönnbergsskolan och Bergsjö skola, F–3 och 4–9

Tid: onsdag den 4 november kl. 18.00–20.00

Plats: Bergsjögården, biosalongen

Medverkar på mötet gör Anette Nybom, utbildningsutskottets ordförande, Lisa Ö Bergman, utbildningsutskottets vice ordförande, Thomas Larsson, utbildningschef samt rektorer.

Det här vill vi prata om:

  • Hur ser du på skolan nu och åren framöver? Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad saknar du?
  • Hur tänker du kring kommunikationer, fritids och annat som är viktigt för den som går i skolan?
  • Vad tycker du är en skola med bra kvalitet?

Dina synpunkter är viktiga att ta del av för både politiker och tjänstemän som fattar beslut om och planerar för skolverksamheten nu och framåt i vår kommun.

Anmälan

Anmäl dig senast den 29 oktober till annika.nelson@nordanstig.se. Vi bjuder på fika.

På grund av Covid-19 kan högst 50 personer anmäla sig till mötet. Skulle intresset vara större kommer ytterligare ett möte att arrangeras.

Eftersom deltagarantalet är begränsat bör endast en vuxen per familj delta.

Frågor

Har du frågor, kontakta Anette Nybom, 070-681 40 70.

Tidigare möten

6 maj 2019, Gnarps skola, Gnarp
13 maj 2019, Bringstaskolan, Harmånger
26 november 2019, Ilsbo skola, Ilsbo
11 februari 2020, Arthur Engbergskolan, Hassela

Bilden visar en bänk med uppslagna räkneböcker. En elev bläddrar i böckerna och har en penna i handen.

Foto: Ulf Borin