MENY


Kommunen anmäler barnärende till IVO

Socialtjänsten anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg sedan ett barn placerats några dagar för länge inom ramen för LVU.

– Det är både allvarligt och olyckligt och beror på ett räknefel, säger socialchefen.

Om ett barn riskerar att inte få sina behov av skydd och stöd tillgodosedda har samhället skyldighet att agera genom LVU, Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. I det anmälda fallet har socialtjänsten placerat ett barn tre dagar längre än det av förvaltningsrätten beslutade omhändertagandet. Barnet har hela tiden haft vårdnadshavare med sig.

Stannade kvar frivilligt

– Det så kallade LVU:et skulle upphöra en fredag, men upphörde inte förrän efter helgen, säger socialchef Kristina Norberg.

Hon betonar att barnet med vårdnadshavare har stannat kvar på boendet frivilligt efter att domstolens beslut om omhändertagandet löpt ut. Men att felet kunnat uppstå är allvarligt i sig och tyder på att något brustit i socialtjänstens rutiner.

"Förtydligar rutiner"

– Nu anmäler vi enligt lex Sarah till IVO som är tillsynsmyndighet, och de får göra sin utredning. Vi utreder själva i vår ände och tittar på hur det har kunnat bli fel. Vi förtydligar också våra rutiner för att säkerställa att något sådant här inte ska upprepas.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Kristina Norberg, socialchef
070-669 24 31, kristina.norberg@nordanstig.se