MENY


Nya rutiner för företag gällande farligt avfall

Från den 1 november 2020 ska alla företag och verksamheter rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. I Sverige alstras det över två miljoner ton farligt avfall per år och det nya kravet ska ge bättre koll på flödena.

En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en verkstad eller kontorsverksamhet. Även företag och verksamheter som bara har lite farligt avfall som till exempel glödlampor, några färgburkar och trasiga mobiler ska rapportera till det nya avfallsregistret.

sopsortering av farligt avfall, gamla sprayburkar.

För mer information

Norrhälsinge miljökontor
0650-190 00, miljokontoret@hudiksvall.se