MENY


28 miljoner plus i den kommunala budgeten

Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott på 28 miljoner kronor för våra samlade verksamheter. Effektiviseringar och ökade statsbidrag ligger bakom det positiva resultatet.

Det budgeterade resultatet för helåret 2020 var satt till 13,4 miljoner kronor. När delårsresultatet per sista augusti sammanräknats pekar prognosen på ett positivt resultat på 28,2 miljoner kronor, eller 14,8 miljoner kronor bättre än budget.

– Verksamheterna har gjort ett bra jobb och kommit tillrätta med en stor del av de underskott vi såg förra året. De överskjutande miljonerna utgörs i huvudsak av extra statsbidrag, säger ekonomichef Björn Hylenius.

Full effekt först nästa år

Enligt prognosen kommer vård- och omsorgsverksamheten att minska sitt underskott jämfört med 2019. Underskottet väntas i år bli knappt 12 miljoner kronor jämfört med drygt 23 miljoner kronor förra året. I årets underskott finns också uteliggande kostnader på 4,8 miljoner i omsorgen på grund av coronapandemin. De extrakostnaderna har staten utlovat ersättning för krona för krona.

De förändringar som genomfördes i hemtjänsten i höstas beräknas inte ge full ekonomisk effekt förrän nästa år, eftersom bland annat lönekostnader följt med under första delen av innevarande år.

Dyra placeringar

Orosmolnet är istället sociala myndighetsnämnden där underskotten visat sig vara svåra att trycka ner. Under nämnden finns viktiga verksamheter som ekonomiskt bistånd och placeringar i familjehem, barn och unga samt missbruksvård.

– Det är där vi ser de stora utmaningarna just nu. Samtidigt pågår arbetet med att hitta effektiva lösningar med hög kvalitet till en lägre kostnad, säger kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg.

Bara tillfälliga statsstöd

Prognosen för hela kommunkoncernen inklusive de kommunägda bolagen visar ett resultat på 31,2 miljoner kronor.

– Sammantaget är det här ett mycket bra resultat som är en kombination av ett bra arbete i verksamheterna och osedvanligt generösa och tillfälliga statsbidrag, säger Ola Wigg. Men de är just tillfälliga. Nu måste vi se hur vi kan investera pengarna i våra kärnverksamheter för att långsiktigt kunna driva dem kostnadseffektivt och med bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Resultatet för verksamheterna 2020-08-31

  • Stab: 1,9 miljoner kronor
  • Tillväxt och service: 1,5 miljoner kronor
  • Utbildning: 0
  • Vård och omsorg: -11,9 miljoner kronor
  • Social omsorg: 1,0 miljoner kronor
  • Sociala myndighetsnämnden: -10,5 miljoner kronor

Läs mer om kommunens ekonomi, budget och redovisning

En handfull svenska sedlar i olika valörer och några mynt.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande

0730-41 67 81, ola.wigg@nordanstig.se
Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se