MENY


Ansök om stipendium ur Gunnar Greibers donationsfond

2021 blir andra gången som vi delar ut stipendier ur Gunnar Greibers donationsfond. Stipendierna ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun till minne av konstnären Gunnar Greiber. Sista ansökningsdag är den 31 december 2020.

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. En del av pengarna ska användas till stipendier till och med 2034. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda. Senast den 31 december 2020 ska ansökningarna ha kommit in.

Urvalsgrupp utser stipendiater

En urvalsgrupp föreslår för kommunstyrelsen som sedan beslutar vem som får stipendiet. Gruppen består 2021 av kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, Hans-Åke Oxelhöjd, chef för Tillväxt och service, Barbro Björklund, kulturutvecklare och konstnären Lisa W Carlson, bosatt i Härnösand. En förutsättning för att stipendiet ska delas ut är att ansökningarna håller tillräckligt god kvalitet.

Stipendierna kan betalas ut till en juridisk person eller en fysisk person. Stipendier är skattefria om de följer Skatteverkets regelverk.

I mars offentliggörs vem som får ta emot 2021 års stipendium.

Stipendieansökan ska göras på nordanstig.se/greiberstipendium. Ansökan är öppen till och med den 31 december 2020.

Information om stipendium ur Gunnar Greibers donationsfond

2019 års stipendiater

På grund av pandemin har hittills bara en av stipendiaterna 2019 kunnat genomföra sitt projekt. Det är Anja Tellin som visar konstverk av plåt i Ällvik (Vade) i Bergsjö. Utställningen heter ”Minnen och myter” och finns att se fram till sommaren 2021. De övriga stipendiaterna kommer att genomföra sina projekt när Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör det möjligt.

De får stipendier i Greibers anda – nyhet om stipendiaterna 2019

Konstnären Gunnar Greiber, född 1919, död 2011.

Konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011). Foto: Joakim Brolin

För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se

 

Hans-Åke Oxelhöjd, chef Tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se