MENY


Agenda 2030: Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Genomförande och globalt partnerskap.

Världen är i dag mer förbunden än någonsin tidigare och de Globala målen kan bara förverkligas genom samarbete inom och mellan länder. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Internationella investeringar och samordnad politik krävs för att fortsätta utvecklingen av nyskapande teknik, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är oerhört viktigt för att målen ska nås, i synnerhet för de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 kan därför ses som en verktygslåda för hur de Globala målen ska kunna bli verklighet.

I Nordanstig arbetar vi mycket i nätverk med andra kommuner och organisationer. Det är avgörande för att vi som en liten kommun ska kunna säkerställa att de åtgärder vi gör och de beslut som vi fattar är effektiva, rättssäkra och rättvisa.

Läs mer om Genomförande och globalt partnerskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

Färgglada kuber, en för varje miljömål. I förgrunden en mörklblå kub med texten "17 Genomförande och globalt partnerskap"