MENY


Tapp i rankning – men ljusglimtar finns

Nordanstig tappar i Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatrankning. Men det finns plus. I vår kommun är bland annat företagsbesök vanligare och fler tar del av företagsrådgivning.

I veckan kom Svenskt Näringslivs rankning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. På torsdagen träffades kommunalrådet Ola Wigg, kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, Ingeli Gagner från näringslivsenheten samt Svenskt Näringslivs regionchef, Lotta Petterson, i ett digitalt möte för att gå igenom Nordanstigs resultat.

99 företagare svarade

Syftet med mätningen är att ta del av hur företagen i respektive kommun uppfattar företagsklimatet. Nordanstigs kommun har dalat nio placeringar sedan förra året till plats 264. Det är en negativ utveckling som måste förändras.

Det finns ändå ljusglimtar i svaren. Bland annat att företagen procentuellt sett har fler besök av kommunledningen och att en större andel tagit del av rådgivning än övriga landet. 99 Nordanstigsföretag med minst en anställd har svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent. Det är bättre än Sverigesnittet.

Frågan upp i näringslivsrådet

Vid näringslivsrådet den 5 oktober är företagsklimatet en punkt på dagordningen tillsammans med frågor som kommunens företagsrepresentanter lyfter fram. Ett uppföljningsmöte om vårt arbete med företagsklimatet kommer att äga rum med Svenskt Näringsliv 20 oktober.

Här kan du läsa mer om vårt arbete för näringsliv och företagande

Skärmklipp från ett digitalt möte med grafer inramat av mötesdeltagarnas ansikten.

På grund av coronapandemin hölls torsdagens genomgång över internet.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se