MENY


Dubbelspår för framtiden

Nya Ostkustbanan är ett bolag som ägs av kommuner och regioner utefter södra norrlandskusten. Bolaget verkar för att skynda på bygget av dubbelspårig järnväg från Härnösand ner till Gävle.

Idag är stora delar av Ostkustbanan enkelspårig och eftersatt trots att sträckan är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Det begränsar både resor och transporter.

Halverad restid

En ny dubbelspårig järnväg halverar till exempel restiden för sträckan Sundsvall – Stockholm. Avgångarna blir fler och risken för störningar minskar. En robustare järnväg gör det möjligt att förlägga tyngre godstransporter till spåren. Att välja tåget framför flyget blir ett mer naturligt val när resorna blir snabbare och miljövänliga.

– Idag så är det ungefär 1,5 miljoner flygresor som görs från Umeå, Sundsvall och Östersund. Enligt SJ så skulle en miljon av de här flygresorna kunna ersättas med järnväg när man halverar restiderna, berättar Ingela Bendrot, VD för Nya Ostkustbanan.

Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng sitter med i Nya Ostkustbanans styrelse. Han berättar att det pågår ett intensivt arbete för att visa alla de fördelar som denna investering har – för jobb, tillväxt och miljö.

– Huvuduppgiften är att få med sig så många som möjligt av våra beslutsfattare, både på nationell, regional och lokal nivå, för att vi ska få det här projektet förverkligat, säger Stig.

Nordanstig är en pendlingskommun där många åker till arbeten både norr och söder ut. Med ett smidigare och snabbare sätt att resa blir arbetsmarknadsregionen större.

– Får vi bättre möjlighet att ta oss så blir upptagningsområdet för jobb större. Det blir attraktivare att bo här om man kan pendla och söka arbeten på längre håll, säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande.

EU medfinansierar dubbelspår

EU-kommissionen har inkluderat sträckan i det prioriterade europeiska järnvägsnätet och är beredda att investera upp till 50 procent av utbyggnadskostnaden. Nya Ostkustbanan jobbar aktivt med att den svenska regeringen även fortsättningsvis ska agera, prioritera och fatta beslut som gör dubbelspår på sträckan Gävle – Härnösand verkligt.

– Vårt mål är att regeringen 2022 ska ha fattat beslut om så mycket som möjligt av den här utbyggnaden av dubbelspår och 2030 vill vi att järnvägen ska vara klar, säger Ingela Bendrot.

Nya Ostkustbanan och kommunens representanter möttes nyligen i Sörfjärden, Gnarp, för att stämma av projektet. I filmen berättar de lite mer om dubbelspårig järnväg och vad det skulle betyda för Nordanstig.

Här ser du filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Nya Ostkustbanan

Det här är Nya Ostkustbanan

I augusti 2015 bildade Region Gävleborg, Region Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik ett gemensamt bolag, Ostkustbanan 2015 AB, även kallat Nya Ostkustbanan. Bolagets uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på bandelen Härnösand – Gävle. Dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner utefter södra Norrlandskusten.

Tre personer i bild. Stig Eng, Ingela Bendrot och Ola Wigg.

Stig Eng, Ingela Bendrot och Ola Wigg samtalar om Nya Ostkustbanan.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande

073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande

070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se