MENY


Försiktig öppning efter månader av corona

Hävt besöksförbud inom kort, daglig verksamhet igång och snart tillgängliga lunchrestauranger. Efter sju månader av beredskap för covidsmitta börjar vi nu öppna upp igen.

– Vid något tillfälle behöver vi hitta en form för en fungerande vardag trots covid, säger kommunchef Erik Hedlund.

Sju månader har gått sedan kommunens krisledningsgrupp vidtog de första åtgärderna med anledning av coronasmittan. Expertmyndigheternas bedömning var då att risken för samhällssmitta var låg. Trots det aktiverades krisledningsgruppen och vi deltog tidigt i regional samverkan med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Snabb försämring

Då, under första halvan av februari, låg fokus på att säkerställa att det fanns personal till våra samhällsviktiga verksamheter . För säkerhets skull intensifierades krisarbetet med täta träffar i krisledningen.

Smittoläget i Sverige kom att försämras snabbt. Vid ingången till mars månad hade covid-19 fått fäste i Sverige och Nordanstigs krisledningsarbete gick in i en ny fas med dagliga möten i kommunhuset i Bergsjö. Från att i huvudsak ha handlat om personalförsörjning startades nu krisåtgärder på bred front och en omfattande kommunikation internt och externt.

Tidigt besöksförbud

Redan 11 mars stängdes lunchrestaurangerna på våra särskilda boenden i Bergsjö och Harmånger, och två dagar senare uppmanades besökare att inte komma in på boendena om det inte var absolut nödvändigt. Ytterligare två dagar senare fattade krisledningsgruppen beslut om att införa besöksförbud. Det skulle dröja 18 dagar innan regeringen påkallade ett nationellt besöksförbud på landets alla äldreboenden.

– Det tidiga besöksförbudet och personalens enorma engagemang har sannolikt varit avgörande för att vi ännu inte fått in covid-19 i våra särskilda boenden, säger kommunchef Erik Hedlund, som berömmer det fina arbete som medarbetarna utfört på alla nivåer i kommunorganisationen.

Särskilt covidteam

Mängder av åtgärder sattes in för att minska risken för spridning och effekterna av pandemin. Hemkörning av varor till äldre och andra riskgrupper på kommunens och regionens bekostnad kom igång på allvar, liksom stöttning och rådgivning till det lokala näringslivet.

Ett covidteam sattes samman för att i särskilda lokaler vårda hemtjänstkunder och omsorgsboende om smittan skulle nå våra verksamheter.

– Glädjande nog kan vi konstatera att vi inte behövde ta teamet i anspråk för att vårda boende i lokalerna, mycket tack vare vår duktiga personal som har koll på hygienrutinerna, säger Erik Hedlund.

Istället har covidteamet, som inrättades i maj, ansvarat för kohortvård och provtagning när den privata hemtjänsten drabbades av sju covidfall runt midsommar.

Bygger upp lager

I slutet av juni kulminerade spridningen av covid-19 i vår kommun, för att sedan successivt avta. I dag har Region Gävleborg god kapacitet att provta personer med symtom och andelen som testar positivt för covid-19 i länet är låg; drygt en procent.

Sedan en tid träffas krisledningsgruppen bara en dag i veckan, men beredskapen finns om en mer omfattande smitta uppstår. Lagren av skyddsutrustning och material är goda och bygget av ett mer omfattande lager pågår.

– Vi vet i dag mycket mer om viruset och om smittspridningen – både expertmyndigheterna, men också vi i verksamheterna. Läget är ett helt annat nu än för tre månader sedan.

Säker öppning av boenden

Nu startas därför en återgång till mer normala rutiner i verksamheterna, även om vi alla under lång tid framöver behöver fortsätta att följa de försiktighetsåtgärder kring avstånd, handhygien och hemmavaro vid minsta symtom som vi vant oss vid. Bland annat har våra dagliga verksamheter öppnat så smått. Inom kort hoppas vi kunna öppna lunchrestaurangerna, men med fortsatt stängda dörrar till boendena. Arbetet med att på ett säkert sätt lyfta besöksförbudet på våra äldreboenden från 1 oktober pågår också.

– Vid något tillfälle behöver vi hitta en form för en fungerande vardag trots covid. Som läget ser ut nu med låg spridning i länet bedömer vi att det går, säger Erik Hedlund.

Våra nyheter om covid-19 och pandemin på nordanstig.se

 

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Karin Henningsson, tf vård- och omsorgschef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se