MENY


Fallerande larm bakom dammsänkningen

Onsdagens ofrivilliga sänkning av Milsbrodammen i Gnarp berodde på ett fel i det varningssystem som ska larma vid sjunkande nivåer.

Inför den provsänkning av Milsbrodammen som planerats till mitten av oktober har ett antal mäthål borrats. Mätutrustningen som redan finns i dessa visar nu att Milsbrodammens vattennivå började sjunka redan på förmiddagen i tisdags och kunde fortsätta i ett dygn.

Under den tid som Nordanstigs kommun har ägt kraftverket har dammregleringen fungerat tillfredsställande, men verkar i det här fallet ha fallerat. Inte heller dammens larmsystem som ska varna jourpersonal för sjunkande nivåer har fungerat.

"Ingen yttre påverkan"

Nordanstigs Bostäder AB sköter driften av damm och kraftverk, och tillsammans med dem kommer vi nu i detalj att utreda hur detta kunde inträffa.

– Det vi kan se i dagsläget är att det rör sig om ett tekniskt fel och att det sannolikt inte funnits någon yttre påverkan, säger Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Tillväxt och service.

Inledningsvis fanns oro för skred. En inspektion på platsen under torsdagsmorgonen visar att dammen sannolikt kommer att nå normalnivå under dygnet vilket eliminerar risken för skred.

Borrade ersättningsbrunnar

Onsdagens sänkning påverkade tyvärr vattentillförseln till brunnar i området. Några fastigheter har fått nya borrade ersättningsbrunnar som dock inte tagits i bruk ännu.

– Det här är olyckliga omständigheter och vi beklagar de besvär som drabbat några fastighetsägare i området, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Förberedelserna inför den planerade provsänkningen om en månad har varit noggranna och gått enligt plan, och i enlighet med det kontrollprogram som Länsstyrelsen Gävleborg godkänt. Onsdagens händelse påverkar inte den kommande provsänkningen.

Bild över Milsbrons regleringsdamm där den låga vattennivån avspeglas sig mot dammluckorna.

Onsdagens nivå i Milsbrons regleringsdamm låg avsevärt under normalvärdet. Nivåerna väntas vara återställda under torsdagsdygnet. Foto: Andreas Johansson/Nordanstigs kommun

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se