MENY


Agenda 2030: Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för fredliga och inkluderande samhällen.

Fredliga samhällen utan våld är både ett mål och ett medel för att närma oss hållbar utveckling. Det görs genom att skapa god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter till inflytande och rätt att överklaga beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en värld präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Sverige ska vara ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Genom att det framför allt är kommunerna och landstingen som möter invånarna i det dagliga livet kan vi i Nordanstig bidra till att invånare i landet och i kommunen behåller sin tilltro till samhällets institutioner.

Läs mer om Fredliga och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

En blå kub med texten "Fredliga och inkluderande samhällen" står på en gräsmatta. En vit duva sitter i gräset och en sitter ovanpå kuben. Bilden är ett montage.

Bilden är ett montage.